Binaire puzzels oplossen

Deze pagina is bedoeld om binaire puzzels stap voor stap op te lossen en de gebruiker inzicht te geven in die stappen. Het programma maakt gebruik van een vijftal strategiën die na elkaar worden toegepast op de rijen en kolommen van de puzzel. Met dank aan binarypuzzle.com, binarypuzzle.nl Karin Schaap en John Segers. Meer informatie en een technische analyse vindt u op FWieP's weblog.

Uitleg

De opgave moet uit meerdere regels bestaan en dient alleen de tekens 0, 1 en . te bevatten. Het programma accepteert vierkante of rechthoekige puzzels met zijden van 4, 6, 8, 10, 12, 14 of 16 cellen. Maak een keuze welke strategie(n) moet worden toegepast en klik op 'Oplossen'.

Met de knoppen -, + en de schuifregelaar kan door de verschillende stappen worden genavigeerd. Bij elke nieuwe stap lichten de cel of cellen die bij deze stap veranderen kort op. Ook wordt aangegeven met welke strategie deze stap de puzzel verder heeft ingevuld.

De verschillende strategiën zijn als volgt samen te vatten:

  1. Tussen twee nullen staat altijd een één: 0.0 wordt 010. Tussen twee enen staat altijd een nul: 1.1 wordt 101. Naast twee nullen staat altijd een één: 00. wordt 001, .00 wordt 100. Naast twee enen staat altijd een nul: 11. wordt 110, .11 wordt 011.
  2. Een rij (kolom) bevat altijd evenveel nullen als enen. Als de nullen 'op zijn', moeten de resterende cellen met enen worden gevuld; en vice versa.
  3. Tussen een nul en één met twee cellen tussenruimte, staan altijd een nul en een één. Bijvoorbeeld: 0..1 of 1..0. Dit gegeven kan worden gebruikt om met strategie 2 deze twee lege cellen uit te sluiten.
  4. Elke rij (kolom) is uniek. Als een rij (kolom) nog maar twee open cellen heeft, en er is een volledige rij (kolom) die verder identiek is, moeten de lege cellen 'andersom' worden ingevuld.
  5. Maak een lijst van alle mogelijkheden voor het invullen van een rij (kolom) met lege cellen. Komen één of meer cellen daarvan overeen in alle mogelijkheden, dan is de inhoud van die cel zeker.

Opgave

Strategiën


Stappen

Totaal aantal: 0

Huidige stap: 0, strategie 0

Oplossing